Du är här:Start

Församlingen

Pingstförsamlingen i Kramfors bildades i december 1939 under namnet Filadelfiaförsamlingen. Initiativtagare var två unga evangelister, Rune Persson och Erik Adolfsson. Innan församlingen bildades köpte Rune Persson själv en tomt centralt i Kramfors och ansvarade för byggandet av kyrkan. Förutom kyrksal och expedition innehöll den fyra lägenheter samt affärslokaler i bottenplanet.
Trots svåra ekonomiska förhållanden lyckades man samla in en del pengar och dessutom ordna ett lån. Det var svårt att få borgenärer, men en kyrkoherde från orten ställde upp och talade varmt för både evangelisterna och pingstväckelsen. Så kunde man fortsätta byggandet och många frivilliga arbetsinsatser gjordes.
Hösten 1939 var fastigheten färdig och kunde invigas.
Då bildades församlingen som bestod av 35 medlemmar. Samtidigt överlämnades kyrkan till den nybildade församlingen.
Under åren har församlingen ökat och har nu över 150 medlemmar. Kyrkan har renoverats några gånger och 1985 byggdes den ut och i bottenplanet finns nu församlingsvåning. Dessutom finns en modern närradiostudio.
Föreståndare under åren har bl.a. varit Rune Persson, E.A. Söderqvist, Hilding Johansson, Paul Karlsson, Natanael Claesson, Martin Bard, Olof Klintefeldt, David Fahlstedt, Roland Nilsson, Rolf Söderberg, Georg Lundqvist, Kjell Enström, David Forsling, Rolf Söderberg.


Förutom sedvanliga gudstjänster bedriver församlingen barn-och ungdomsverksamhet samt deltar i LP-verksamhet.
Trots folkminskning i Kramfors under många år har församlingen kunnat öka medlemsantalet. Under de sista åren har församlingen fått döpa och välkomna ett 20-tal nya medlemmar.